Een update na laatste bericht

 

Inmiddels kan ik een en ander melden over of ná mijn laatste bericht.

De beenspier bioptie bij de chirurg heeft plaatsgevonden en viel me reuze mee. De bioptie gebeurde onder plaatselijke verdoving en ik kon zelfs meekijken, wat voor mij als nieuwsgierig aagje meegenomen was. De uitslag heb ik helaas nu nog niet. Het DNA onderzoek was wél al bekend maar leverde niks nieuws op, geen erfelijke oorzaken in elk geval. UIt verder onderzoek bleek dat er sprake zou kunnen zijn van een auto-immuunziekte, dus werd er ook bij de reumatoloog een afspraak aangevraagd.

De internist heeft mijn medicatie aangepast. De Vitamine D is nu uitgebreid met calcium. Controle na 2 maanden

De reumatoloog is ook zeer grondig, ik mocht gelijk het halve ziekenhuis door hollen naar de r:ontgen afdeling voor een longfoto en naar het laboratorium met een hoeveelheid bloedprik formulieren die, naar eigen zeggen een record hoeveelheid was voor zijn doen.

Op de site van het ziekenhuis kon ik al naar enkele uitslagen kijken en ik schrok wel van het CK (waarde voor de spierafbraak) De bovengrens hiervan is 145, in december had ik 1200, in januari 900, in februari bijna 700 en nu in april is die 1800 !! Komende week moet ik hem nog eens prikken voor de neuroloog, ben knap benieuwd.

Komende week mag ik ook al terug bij de reumatoloog waar ik ook benieuwd ben naar zijn oordeel. De hebben allemaal nog reserve onderzoeken die ze willen gaan doen. Ik ben dus nog wel even bezig. 

Overigens gaat het met mijn neuropathische pijn stukken beter. (de hele reden waarom ik de neuroloog heb opgezocht)

Wordt uiteraard nog vervolgd